Genesis 5
5:1Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dage als God den mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods.
5:2Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam Mens, ten dage als zij geschapen werden.
5:3En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon [een zoon] naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.
5:4En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
5:5Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf.
5:6En Seth leefde honderd en vijf jaren, en hij gewon Enos.
5:7En Seth leefde, nadat hij Enos gewonnen had, achthonderd en zeven jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
5:8Zo waren al de dagen van Seth negenhonderd en twaalf jaren; en hij stierf.
5:9En Enos leefde negentig jaren, en hij gewon Kenan.
5:10En Enos leefde, nadat hij Kenan gewonnen had, achthonderd en vijftien jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
5:11Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd en vijf jaren; en hij stierf.
5:12En Kenan leefde zeventig jaren, en hij gewon Mahalal-el.
5:13En Kenan leefde, nadat hij Mahalal-el gewonnen had, achthonderd en veertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
5:14Zo waren al de dagen van Kenan negenhonderd en tien jaren; en hij stierf.
5:15En Mahalal-el leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Jered.
5:16En Mahalal-el leefde, nadat hij Jered gewonnen had, achthonderd en dertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
5:17Zo waren al de dagen van Mahalal-el achthonderd vijf en negentig jaren; en hij stierf.
5:18En Jered leefde honderd twee en zestig jaren, en hij gewon Henoch.
5:19En Jered leefde, nadat hij Henoch gewonnen had, achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
5:20Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd twee en zestig jaren; en hij stierf.
5:21En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalach.
5:22En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
5:23Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren.
5:24Henoch dan wandelde met God; en hij was niet [meer]; want God nam hem weg.
5:25En Methusalach leefde honderd zeven en tachtig jaren, en hij gewon Lamech.
5:26En Methusalach leefde, nadat hij Lamech gewonnen had, zevenhonderd twee en tachtig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
5:27Zo waren al de dagen van Methusalach negenhonderd negen en zestig jaren; en hij stierf.
5:28En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon.
5:29En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!
5:30En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, vijfhonderd vijf en negentig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
5:31Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaren; en hij stierf.
5:32En Noach was vijfhonderd jaren oud; en Noach gewon Sem, Cham en Jafeth.

Hadderech