Job 25
25:1Toen antwoordde Bildad, de Suhiet, en zeide:
25:2Heerschappij en vreze zijn bij Hem, Hij maakt vrede in Zijn hoogten.
25:3Is er een getal Zijner benden? En over wien staat Zijn licht niet op?
25:4Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God, en hoe zou hij zuiver zijn, die van een vrouw geboren is?
25:5Zie, tot de maan toe, en zij zal geen schijnsel geven; en de sterren zijn niet zuiver in Zijn ogen.
25:6Hoeveel te min de mens, [die] een made is, en des mensen kind, [die] een worm is!

TuinTuin