Psalm 100
100:1Een lofzang. Gij ganse aarde! juicht den HEERE.
100:2Dient den HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang.
100:3Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en de schapen Zijner weide.
100:4Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam.
100:5Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel