Psalm 113
113:1Hallelujah! Looft, gij knechten des HEEREN! looft den Naam des HEEREN.
113:2De Naam des HEEREN zij geprezen, van nu aan tot in der eeuwigheid.
113:3Van den opgang der zon af tot haar nedergang, zij de Naam des HEEREN geloofd.
113:4De HEERE is hoog boven alle heidenen, boven de hemelen is Zijn heerlijkheid.
113:5Wie is gelijk de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont.
113:6Die zeer laag ziet, in den hemel en op de aarde.
113:7Die den geringe uit het stof opricht, [en] den nooddruftige uit den drek verhoogt;
113:8Om te doen zitten bij de prinsen, bij de prinsen Zijns volks.
113:9Die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, een blijde moeder van kinderen. Hallelujah!

KlussenKlussen