Psalm 121
121:1Een lied Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal.
121:2Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
121:3Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.
121:4Ziet, de Bewaarder Israels zal niet sluimeren, noch slapen.
121:5De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.
121:6De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
121:7De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.
121:8De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.

KlussenKlussen