Psalm 124
124:1Een lied Hammaaloth, van David. Ten ware de HEERE, Die bij ons geweest is, zegge nu Israel,
124:2Ten ware de HEERE, Die bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden;
124:3Toen zouden zij ons levend verslonden hebben, als hun toorn tegen ons ontstak.
124:4Toen zouden ons de wateren overlopen hebben; een stroom zou over onze ziel gegaan zijn.
124:5Toen zouden de stoute wateren over onze ziel gegaan zijn.
124:6De HEERE zij geloofd, Die ons in hun tanden niet heeft overgegeven tot een roof.
124:7Onze ziel is ontkomen, als een vogel uit den strik der vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen.
124:8Onze hulp is in den Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hadderech