Psalm 129
129:1Een lied Hammaaloth. Zij hebben mij dikwijls benauwd van mijn jeugd af, zegge nu Israel;
129:2Zij hebben mij dikwijls van mijn jeugd af benauwd; evenwel hebben zij mij niet overmocht.
129:3Ploegers hebben op mijn rug geploegd; zij hebben hun voren lang getogen.
129:4De HEERE, Die rechtvaardig is, heeft de touwen der goddelozen afgehouwen.
129:5Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden, allen, die Sion haten.
129:6Laat hen worden als gras op de daken, hetwelk verdort, eer men het uittrekt;
129:7Waarmede de maaier zijn hand niet vult, noch de garvenbinder zijn arm;
129:8En die voorbijgaan, niet zeggen: De zegen des HEEREN zij bij u! Wij zegenen ulieden in den Naam des HEEREN.