Psalm 134
134:1Een lied Hammaaloth. Ziet, looft den HEERE, alle gij knechten des HEEREN! gij, die allen nacht in het huis des HEEREN staat.
134:2Heft uw handen op [naar] het heiligdom, en looft den HEERE.
134:3De HEERE zegene u uit Sion, Hij, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.

BoekenBoeken