Psalm 150
150:1Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte!
150:2Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid!
150:3Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp!
150:4Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel!
150:5Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid!
150:6Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel