Psalm 29
29:1Een psalm van David. Geeft den HEERE, gij kinderen der machtigen! geeft den HEERE eer en sterkte.
29:2Geeft den HEERE de eer Zijns Naams, aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms.
29:3De stem des HEEREN is op de wateren, de God der ere dondert; de HEERE is op de grote wateren.
29:4De stem des HEEREN is met kracht, de stem des HEEREN is met heerlijkheid.
29:5De stem des HEEREN breekt de cederen; ja, de HEERE verbreekt de cederen van Libanon.
29:6En Hij doet ze huppelen als een kalf, den Libanon en Sirjon als een jongen eenhoorn.
29:7De stem des HEEREN houwt er vlammen vuurs uit.
29:8De stem des HEEREN doet de woestijn beven; de HEERE doet de woestijn Kades beven.
29:9De stem des HEEREN doet de hinden jongen werpen, en ontbloot de wouden; maar in Zijn tempel zegt [Hem] een iegelijk eer.
29:10De HEERE heeft gezeten over den watervloed; ja, de HEERE zit, Koning in eeuwigheid.
29:11De HEERE zal Zijn volk sterkte geven; de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.

BoekenBoeken