Psalm 54
54:1Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth;
54:2Als de Zifieten gekomen waren, en tot Saul gezegd hadden: Verbergt zich David niet bij ons?
54:3O God! verlos mij door Uw Naam, en doe mij recht door Uw macht.
54:4O God! hoor mijn gebed; neig de oren tot de redenen mijns monds.
54:5Want vreemden staan tegen mij op, en tirannen zoeken mijn ziel; zij stellen God niet voor hun ogen. Sela.
54:6Ziet, God is mij een Helper; de Heere is onder degenen, die mijn ziel ondersteunen.
54:7Hij zal dit kwaad mijn verspieders vergelden; roei hen uit door Uw waarheid.
54:8Ik zal U met vrijwilligheid offeren; ik zal Uw Naam, o HEERE! loven, want Hij is goed.
54:9Want Hij heeft mij gered uit alle benauwdheid; en mijn oog heeft gezien op mijn vijanden.

Livius Onderwijs