Psalm 70
70:1[Een psalm van] David, voor den opperzangmeester, om te doen gedenken.
70:2Haast U, o God, om mij te verlossen, o HEERE, tot mijn hulp.
70:3Laat hen beschaamd en schaamrood worden, die mijn ziel zoeken; laat hen achterwaarts gedreven en te schande worden, die lust hebben aan mijn kwaad.
70:4Laat hen terugkeren tot loon hunner beschaming, die daar zeggen: Ha, ha!
70:5Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen, die U zoeken; laat de liefhebbers Uws heils geduriglijk zeggen: God zij groot gemaakt!
70:6Doch ik ben ellendig en nooddruftig; o God, haast U tot mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; HEERE, vertoef niet!

Hadderech