Mattheus 18:22

SVJezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven[maal].
Steph λεγει αυτω ο ιησους ου λεγω σοι εως επτακις αλλ εως εβδομηκοντακις επτα
Trans.

legei autō o iēsous ou legō soi eōs eptakis all eōs ebdomēkontakis epta


Alex λεγει αυτω ο ιησους ου λεγω σοι εως επτακις αλλα εως εβδομηκοντακις επτα
ASVJesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven.
BEJesus says to him, I say not to you, Till seven times; but, Till seventy times seven.
Byz λεγει αυτω ο ιησους ου λεγω σοι εως επτακις αλλ εως εβδομηκοντακις επτα
DarbyJesus says to him, I say not to thee until seven times, but until seventy times seven.
ELB05Jesus spricht zu ihm: Nicht sage ich dir, bis siebenmal, sondern bis siebzig mal sieben.
LSGJésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois sept fois.
Peshܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܥܕܡܐ ܠܫܒܥ ܐܠܐ ܥܕܡܐ ܠܫܒܥܝܢ ܙܒܢܝܢ ܫܒܥ ܫܒܥ ܀
SchJesus antwortete ihm: Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmalsiebenmal!
WebJesus saith to him, I say not to thee, Until seven times: but, Until seventy times seven.
Weym "I do not say seven times," answered Jesus, "but seventy times seven times.

Vertalingen op andere websites


TuinTuin