1 Johannes 2:19

SVZij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar [dit is geschied], opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn.
Steph εξ ημων εξηλθον αλλ ουκ ησαν εξ ημων ει γαρ ησαν εξ ημων μεμενηκεισαν αν μεθ ημων αλλ ινα φανερωθωσιν οτι ουκ εισιν παντες εξ ημων
Trans.ex ēmōn exēlthon all ouk ēsan ex ēmōn ei gar ēsan ex ēmōn memenēkeisan an meth ēmōn all ina phanerōthōsin oti ouk eisin pantes ex ēmōn

Algemeen

Zie ook: Psalm 41:10, Handelingen 20:30, 1 Corinthiers 11:19

Aantekeningen

Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar [dit is geschied], opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εξ
Zij zijn uit
ημων
ons
εξηλθον
uitgegaan

-
αλλ
maar
ουκ
niet
ησαν
zij waren

-
εξ
zij uit
ημων
ons
ει
indien
γαρ
want
ησαν
geweest waren

-
εξ
uit
ημων
ons
μεμενηκεισαν
gebleven zijn

-
αν
zo zouden
μεθ
zij met
ημων
ons
αλλ
maar
ινα
opdat
φανερωθωσιν
zij zouden openbaar worden

-
οτι
dat
ουκ
zij niet
εισιν
zijn

-
παντες
allen
εξ
uit
ημων
ons

Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar [dit is geschied], opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!