1 Johannes 5:16

SVIndien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, die zal [God] bidden en Hij zal hem het leven geven, dengenen, [zeg ik], die zondigen niet tot den dood. Er is een zonde tot den dood; voor dezelve [zonde] zeg ik niet, dat hij zal bidden.
Steph εαν τις ιδη τον αδελφον αυτου αμαρτανοντα αμαρτιαν μη προς θανατον αιτησει και δωσει αυτω ζωην τοις αμαρτανουσιν μη προς θανατον εστιν αμαρτια προς θανατον ου περι εκεινης λεγω ινα ερωτηση
Trans.ean tis idē ton adelphon autou amartanonta amartian mē pros thanaton aitēsei kai dōsei autō zōēn tois amartanousin mē pros thanaton estin amartia pros thanaton ou peri ekeinēs legō ina erōtēsē

Algemeen

Zie ook: Bidden, Zonde
Numeri 15:30, 1 Samuel 2:25, Mattheus 12:31, Markus 3:29, Lukas 12:10, Hebreeen 6:4, Hebreeen 10:26, 2 Petrus 2:20

Aantekeningen

Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, die zal [God] bidden en Hij zal hem het leven geven, dengenen, [zeg ik], die zondigen niet tot den dood. Er is een zonde tot den dood; voor dezelve [zonde] zeg ik niet, dat hij zal bidden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εαν
Indien
τις
iemand
ιδη
ziet

-
τον
-
αδελφον
broeder
αυτου
zijn
αμαρτανοντα
zondigen

-
αμαρτιαν
een zonde
μη
niet
προς
tot
θανατον
den dood
αιτησει
die zal bidden

-
και
en
δωσει
geven

-
αυτω
Hij zal hem
ζωην
het leven
τοις
-
αμαρτανουσιν
dengenen, die zondigen

-
μη
niet
προς
tot
θανατον
den dood
εστιν
Er is

-
αμαρτια
een zonde
προς
tot
θανατον
den dood
ου
niet
περι
voor
εκεινης
dezelve
λεγω
zeg ik

-
ινα
dat
ερωτηση
hij zal bidden

-

Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, die zal [God] bidden en Hij zal hem het leven geven, dengenen, [zeg ik], die zondigen niet tot den dood. Er is een zonde tot den dood; voor dezelve [zonde] zeg ik niet, dat hij zal bidden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!