1 Koningen 15:25

SVNadab nu, de zoon van Jerobeam, werd koning over Israel, in het tweede jaar van Asa, den koning van Juda; en hij regeerde twee jaren over Israel.
WLCוְנָדָ֣ב בֶּן־יָרָבְעָ֗ם מָלַךְ֙ עַל־יִשְׂרָאֵ֔ל בִּשְׁנַ֣ת שְׁתַּ֔יִם לְאָסָ֖א מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה וַיִּמְלֹ֥ךְ עַל־יִשְׂרָאֵ֖ל שְׁנָתָֽיִם׃
Trans.wənāḏāḇ ben-yārāḇə‘ām mālaḵə ‘al-yiśərā’ēl bišənaṯ šətayim lə’āsā’ meleḵə yəhûḏâ wayyiməlōḵə ‘al-yiśərā’ēl šənāṯāyim:

Algemeen

Zie ook: Asa (koning), Juda (koninkrijk), koningen van Juda, Nadab

Aantekeningen

Nadab nu, de zoon van Jerobeam, werd koning over Israël, in het tweede jaar van Asa, den koning van Juda; en hij regeerde twee jaren over Israël.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

נָדָ֣ב

Nadab

בֶּן־

nu, de zoon

יָרָבְעָ֗ם

van Jeróbeam

מָלַךְ֙

werd koning

עַל־

over

יִשְׂרָאֵ֔ל

Israël

בִּ

-

שְׁנַ֣ת

jaar

שְׁתַּ֔יִם

in het tweede

לְ

-

אָסָ֖א

van Asa

מֶ֣לֶךְ

den koning

יְהוּדָ֑ה

van Juda

וַ

-

יִּמְלֹ֥ךְ

en hij regeerde

עַל־

over

יִשְׂרָאֵ֖ל

Israël

שְׁנָתָֽיִם

jaren


Nadab nu, de zoon van Jerobeam, werd koning over Israel, in het tweede jaar van Asa, den koning van Juda; en hij regeerde twee jaren over Israel.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!