1 Kronieken 3:4

SVZes zijn hem te Hebron geboren; want hij regeerde daar zeven jaren en zes maanden; en drie en dertig jaren regeerde hij te Jeruzalem.
WLCשִׁשָּׁה֙ נֹֽולַד־לֹ֣ו בְחֶבְרֹ֔ון וַיִּ֨מְלָךְ־שָׁ֔ם שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים וְשִׁשָּׁ֣ה חֳדָשִׁ֑ים וּשְׁלֹשִׁ֤ים וְשָׁלֹושׁ֙ שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָֽם׃ ס
Trans.šiššâ nwōlaḏ-lwō ḇəḥeḇərwōn wayyiməlāḵə-šām šeḇa‘ šānîm wəšiššâ ḥŏḏāšîm ûšəlōšîm wəšālwōš šānâ mālaḵə bîrûšālāim:

Algemeen

Zie ook: Hebron, Jeruzalem

Aantekeningen

Zes zijn hem te Hebron geboren; want hij regeerde daar zeven jaren en zes maanden; en drie en dertig jaren regeerde hij te Jeruzalem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

שִׁשָּׁה֙

Zes

נֽוֹלַד־

geboren

ל֣

-

וֹ

-

בְ

-

חֶבְר֔וֹן

zijn hem te Hebron

וַ

-

יִּ֨מְלָךְ־

want hij regeerde

שָׁ֔ם

daar

שֶׁ֥בַע

zeven

שָׁנִ֖ים

jaren

וְ

-

שִׁשָּׁ֣ה

en zes

חֳדָשִׁ֑ים

maanden

וּ

-

שְׁלֹשִׁ֤ים

en dertig

וְ

-

שָׁלוֹשׁ֙

en drie

שָׁנָ֔ה

jaren

מָלַ֖ךְ

regeerde hij

בִּ

-

ירוּשָׁלִָֽם

te Jeruzalem


Zes zijn hem te Hebron geboren; want hij regeerde daar zeven jaren en zes maanden; en drie en dertig jaren regeerde hij te Jeruzalem.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!