1 Petrus 1:20

SVDewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil,
Steph προεγνωσμενου μεν προ καταβολης κοσμου φανερωθεντος δε επ εσχατων των χρονων δι υμας
Trans.proegnōsmenou men pro katabolēs kosmou phanerōthentos de ep eschatōn tōn chronōn di ymas

Algemeen

Zie ook: Romeinen 16:25, Efeziers 1:9, Efeziers 3:9, Colossenzen 1:26, 2 Timotheus 1:9, Titus 1:2

Aantekeningen

Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προεγνωσμενου
voorgekend is geweest

-
μεν
Dewelke wel
προ
voor
καταβολης
de grondlegging
κοσμου
der wereld
φανερωθεντος
geopenbaard is

-
δε
maar
επ
in
εσχατων
deze laatste
των
-
χρονων
tijden
δι
om
υμας
uwentwil

Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!