1 Petrus 5:7

SVWerpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
Steph πασαν την μεριμναν υμων επιρριψαντεσ επ αυτον οτι αυτω μελει περι υμων
Trans.pasan tēn merimnan ymōn epirripsantes̱ ep auton oti autō melei peri ymōn

Algemeen

Zie ook: Zorgen
Psalm 55:23, Mattheus 6:25, Lukas 12:22, 1 Corinthiers 9:9, Filippenzen 4:6, 1 Timotheus 6:8, Hebreeen 13:5

Aantekeningen

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πασαν
al
την
-
μεριμναν
bekommernis
υμων
uw
επιρριψαντες
Werpt

-
επ
op
αυτον
Hem
οτι
want
αυτω
-
μελει
Hij zorgt

-
περι
voor
υμων
-

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!