1 Samuel 12:11

SVEn de HEERE zond Jerubbaal, en Bedan, en Jeftha, en Samuel, en Hij rukte u uit de hand uwer vijanden rondom, alzo dat gij zeker woondet.
WLCוַיִּשְׁלַ֤ח יְהוָה֙ אֶת־יְרֻבַּ֣עַל וְאֶת־בְּדָ֔ן וְאֶת־יִפְתָּ֖ח וְאֶת־שְׁמוּאֵ֑ל וַיַּצֵּ֨ל אֶתְכֶ֜ם מִיַּ֤ד אֹֽיְבֵיכֶם֙ מִסָּבִ֔יב וַתֵּשְׁב֖וּ בֶּֽטַח׃
Trans.wayyišəlaḥ JHWH ’eṯ-yəruba‘al wə’eṯ-bəḏān wə’eṯ-yifətāḥ wə’eṯ-šəmû’ēl wayyaṣṣēl ’eṯəḵem mîyaḏ ’ōyəḇêḵem missāḇîḇ watēšəḇû beṭaḥ:

Algemeen

Zie ook: Bedan, Gideon, Hand (lichaamsdeel), Jefta, Samuel
Richteren 6:14, Richteren 10:3, Richteren 11:15

Aantekeningen

En de HEERE zond Jerubbaal, en Bedan, en Jeftha, en Samuel, en Hij rukte u uit de hand uwer vijanden rondom, alzo dat gij zeker woondet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יִּשְׁלַ֤ח

zond

יְהוָה֙

En de HEERE

אֶת־

-

יְרֻבַּ֣עַל

Jerubbaäl

וְ

-

אֶת־

-

בְּדָ֔ן

en Bedan

וְ

-

אֶת־

-

יִפְתָּ֖ח

en Jeftha

וְ

-

אֶת־

-

שְׁמוּאֵ֑ל

en Samuël

וַ

-

יַּצֵּ֨ל

en Hij rukte

אֶתְ

-

כֶ֜ם

-

מִ

-

יַּ֤ד

de hand

אֹֽיְבֵיכֶם֙

uwer vijanden

מִ

-

סָּבִ֔יב

-

וַ

-

תֵּשְׁב֖וּ

woondet

בֶּֽטַח

alzo dat gij zeker


En de HEERE zond Jerubbaal, en Bedan, en Jeftha, en Samuel, en Hij rukte u uit de hand uwer vijanden rondom, alzo dat gij zeker woondet.

________

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!