1 Timotheus 1:3

SVGelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonie reisde, [zo vermaan ik het u nog], opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren;
Steph καθως παρεκαλεσα σε προσμειναι εν εφεσω πορευομενος εις μακεδονιαν ινα παραγγειλης τισιν μη ετεροδιδασκαλειν
Trans.kathōs parekalesa se prosmeinai en ephesō poreuomenos eis makedonian ina parangeilēs tisin mē eterodidaskalein

Algemeen

Zie ook: Efeze, Macedonie
Handelingen 20:1

Aantekeningen

Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonie reisde, [zo vermaan ik het u nog], opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

καθως
Gelijk
παρεκαλεσα
vermaand heb

-
σε
ik
προσμειναι
zoudt blijven

-
εν
dat gij te
εφεσω
Éfeze
πορευομενος
reisde

-
εις
als ik naar
μακεδονιαν
Macedonië
ινα
opdat
παραγγειλης
beveelt

-
τισιν
gij sommigen
μη
geen
ετεροδιδασκαλειν
andere leer te leren

-

Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonie reisde, [zo vermaan ik het u nog], opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!