1 Timotheus 5:13

SVEn meteen ook leren zij ledig omgaan bij de huizen; en zijn niet alleen ledig, maar ook klapachtig, en ijdele dingen doende, sprekende, hetgeen niet betaamt.
Steph αμα δε και αργαι μανθανουσιν περιερχομεναι τας οικιας ου μονον δε αργαι αλλα και φλυαροι και περιεργοι λαλουσαι τα μη δεοντα
Trans.ama de kai argai manthanousin perierchomenai tas oikias ou monon de argai alla kai phlyaroi kai periergoi lalousai ta mē deonta

Algemeen

Zie ook: Huis, Roddelen
Titus 2:3

Aantekeningen

En meteen ook leren zij ledig omgaan bij de huizen; en zijn niet alleen ledig, maar ook klapachtig, en ijdele dingen doende, sprekende, hetgeen niet betaamt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αμα
meteen
δε
En
και
ook
αργαι
ledig
μανθανουσιν
leren zij

-
περιερχομεναι
omgaan

-
τας
hetgeen
οικιας
bij de huizen
ου
zijn niet
μονον
alleen
δε
en
αργαι
ledig
αλλα
maar
και
ook
φλυαροι
klapachtig
και
en
περιεργοι
ijdele dingen doende
λαλουσαι
sprekende

-
τα
-
μη
niet
δεοντα
betaamt

-

En meteen ook leren zij ledig omgaan bij de huizen; en zijn niet alleen ledig, maar ook klapachtig, en ijdele dingen doende, sprekende, hetgeen niet betaamt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!