1 Corinthiers 11:25

SVDesgelijks [nam] Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij [dien] zult drinken, tot Mijn gedachtenis.
Steph ωσαυτως και το ποτηριον μετα το δειπνησαι λεγων τουτο το ποτηριον η καινη διαθηκη εστιν εν τω εμω αιματι τουτο ποιειτε οσακις αν πινητε εις την εμην αναμνησιν
Trans.ōsautōs kai to potērion meta to deipnēsai legōn touto to potērion ē kainē diathēkē estin en tō emō aimati touto poieite osakis an pinēte eis tēn emēn anamnēsin

Algemeen

Zie ook: Avond, Heilig Avondmaal

Aantekeningen

Desgelijks [nam] Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij [dien] zult drinken, tot Mijn gedachtenis.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ωσαυτως
Desgelijks
και
Hij ook
το
-
ποτηριον
den drinkbeker
μετα
na
το
-
δειπνησαι
het eten des avondmaals

-
λεγων
en zeide

-
τουτο
Deze
το
-
ποτηριον
drinkbeker
η
-
καινη
het Nieuwe
διαθηκη
Testament
εστιν
is

-
εν
in
τω
-
εμω
Mijn
αιματι
bloed
τουτο
dat
ποιειτε
Doet

-
οσακις
dikwijls als
αν
zo
πινητε
gij zult drinken

-
εις
tot
την
-
εμην
Mijn
αναμνησιν
gedachtenis

Desgelijks [nam] Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij [dien] zult drinken, tot Mijn gedachtenis.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!