1 Corinthiers 11:32

SVMaar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden.
Steph κρινομενοι δε υπο κυριου παιδευομεθα ινα μη συν τω κοσμω κατακριθωμεν
Trans.krinomenoi de ypo kyriou paideuometha ina mē syn tō kosmō katakrithōmen

Algemeen

Zie ook: Tucht

Aantekeningen

Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

κρινομενοι
als wij geoordeeld worden

-
δε
Maar
υπο
zo worden wij van
κυριου
den Heere
παιδευομεθα
getuchtigd

-
ινα
-
μη
-
συν
wij met
τω
-
κοσμω
de wereld
κατακριθωμεν
niet zouden veroordeeld worden

-

Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!