1 Corinthiers 13:2

SVEn al ware het dat ik de [gave] der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.
Steph και εαν εχω προφητειαν και ειδω τα μυστηρια παντα και πασαν την γνωσιν και εαν εχω πασαν την πιστιν ωστε ορη μεθιστανειν αγαπην δε μη εχω ουθεν ειμι
Trans.kai ean echō prophēteian kai eidō ta mystēria panta kai pasan tēn gnōsin kai ean echō pasan tēn pistin ōste orē methistanein agapēn de mē echō outhen eimi

Algemeen

Zie ook: Bergen, Liefde, Profetie, Wetenschap
Mattheus 7:22, Mattheus 17:20, Mattheus 21:21, Markus 11:23, Lukas 17:6, Romeinen 12:7

Aantekeningen

En al ware het dat ik de [gave] der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εαν
al ware het
εχω
had

-
προφητειαν
dat ik de der profetie
και
en
ειδω
wist

-
τα
-
μυστηρια
de verborgenheden
παντα
dat ik al
και
en
πασαν
al
την
-
γνωσιν
de wetenschap
και
en
εαν
al ware het
εχω
had

-
πασαν
al
την
-
πιστιν
het geloof
ωστε
zodat
ορη
ik bergen
μεθιστανειν
verzette

-
αγαπην
de liefde
δε
en
μη
niet
εχω
had

-
ουθεν
niets
ειμι
zo ware ik

-

En al ware het dat ik de [gave] der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!