1 Corinthiers 14:15

SVWat is het dan? Ik zal [wel] met den geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden; ik zal [wel] met den geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen.
Steph τι ουν εστιν προσευξομαι τω πνευματι προσευξομαι δε και τω νοι ψαλω τω πνευματι ψαλω δε και τω νοι
Trans.ti oun estin proseuxomai tō pneumati proseuxomai de kai tō noi psalō tō pneumati psalō de kai tō noi

Algemeen

Zie ook: Bidden, Denken, Verstand, Liederen, Muziek
Efeziers 5:19, Colossenzen 3:16

Aantekeningen

Wat is het dan? Ik zal [wel] met den geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden; ik zal [wel] met den geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τι
Wat
ουν
dan
εστιν
is het

-
προσευξομαι
bidden

-
τω
-
πνευματι
Ik zal met den geest
προσευξομαι
bidden

-
δε
maar
και
ik zal ook
τω
-
νοι
met het verstand
ψαλω
zingen

-
τω
-
πνευματι
ik zal met den geest
ψαλω
zingen

-
δε
maar
και
ik zal ook
τω
-
νοι
met het verstand

Wat is het dan? Ik zal [wel] met den geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden; ik zal [wel] met den geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!