1 Corinthiers 14:26

SVWat is het dan, broeders? Wanneer gij samenkomt, een iegelijk van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een [vreemde] taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging; laat alle dingen geschieden tot stichting;
Steph τι ουν εστιν αδελφοι οταν συνερχησθε εκαστος υμων ψαλμον εχει διδαχην εχει γλωσσαν εχει αποκαλυψιν εχει ερμηνειαν εχει παντα προς οικοδομην γενεσθω
Trans.ti oun estin adelphoi otan synerchēsthe ekastos ymōn psalmon echei didachēn echei glōssan echei apokalypsin echei ermēneian echei panta pros oikodomēn genesthō

Algemeen

Zie ook: Ecclesiologie, Gemeente zijn, Eredienst, Psalmzingen, Tongentaal, Tongen spreken

Aantekeningen

Wat is het dan, broeders? Wanneer gij samenkomt, een iegelijk van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een [vreemde] taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging; laat alle dingen geschieden tot stichting;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τι
Wat
ουν
dan
εστιν
is het

-
αδελφοι
broeders
οταν
Wanneer
συνερχησθε
gij samenkomt

-
εκαστος
een iegelijk
υμων
van
ψαλμον
een psalm
εχει
heeft hij

-
διδαχην
een leer
εχει
heeft hij

-
γλωσσαν
een taal
εχει
heeft hij

-
αποκαλυψιν
een openbaring
εχει
heeft hij

-
ερμηνειαν
een uitlegging
εχει
heeft hij

-
παντα
laat alle dingen
προς
tot
οικοδομην
stichting
γινεσθω
geschieden

-

Wat is het dan, broeders? Wanneer gij samenkomt, een iegelijk van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een [vreemde] taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging; laat alle dingen geschieden tot stichting;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!