1 Corinthiers 16:13

SVWaakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk.
Steph γρηγορειτε στηκετε εν τη πιστει ανδριζεσθε κραταιουσθε
Trans.grēgoreite stēkete en tē pistei andrizesthe krataiousthe

Aantekeningen

Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

γρηγορειτε
Waakt

-
στηκετε
staat

-
εν
in
τη
-
πιστει
het geloof
ανδριζεσθε
houdt mannelijk

-
κραταιουσθε
zijt sterk

-

Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!