1 Corinthiers 9:6

SVOf hebben alleen ik en Barnabas geen macht van niet te werken?
Steph η μονος εγω και βαρναβας ουκ εχομεν εξουσιαν του μη εργαζεσθαι
Trans.ē monos egō kai barnabas ouk echomen exousian tou mē ergazesthai

Algemeen

Zie ook: Barnabas

Aantekeningen

Of hebben alleen ik en Barnabas geen macht van niet te werken?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

η
Of
μονος
alleen
εγω
ik
και
en
βαρναβας
Bárnabas
ουκ
geen
εχομεν
hebben

-
εξουσιαν
macht
του
-
μη
van niet
εργαζεσθαι
te werken

-

Of hebben alleen ik en Barnabas geen macht van niet te werken?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!