1 Thessalonicensen 1:6

SVEn gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes;
Steph και υμεις μιμηται ημων εγενηθητε και του κυριου δεξαμενοι τον λογον εν θλιψει πολλη μετα χαρας πνευματος αγιου
Trans.kai ymeis mimētai ēmōn egenēthēte kai tou kyriou dexamenoi ton logon en thlipsei pollē meta charas pneumatos agiou

Algemeen

Zie ook: Blij-spreuken, Christenvervolging, Heilige Geest
1 Corinthiers 4:16, 1 Corinthiers 11:1, Filippenzen 3:17, 2 Thessalonicensen 3:9

Aantekeningen

En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
υμεις
gij
μιμηται
navolgers
ημων
zijt onze
εγενηθητε
geworden

-
και
en
του
-
κυριου
des Heeren
δεξαμενοι
aangenomen hebbende

-
τον
-
λογον
het Woord
εν
in
θλιψει
verdrukking
πολλη
vele
μετα
met
χαρας
blijdschap
πνευματος
Geestes
αγιου
des Heiligen

En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!