1 Thessalonicensen 2:12

SVEn betuigden, dat gij zoudt wandelen, waardiglijk Gode, Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid.
Steph και μαρτυρουμενοι εις το περιπατησαι υμας αξιως του θεου του καλουντος υμας εις την εαυτου βασιλειαν και δοξαν
Trans.kai martyroumenoi eis to peripatēsai ymas axiōs tou theou tou kalountos ymas eis tēn eautou basileian kai doxan

Algemeen

Zie ook: Genesis 17:1, 1 Corinthiers 7:20, Efeziers 4:1, Filippenzen 1:27, Colossenzen 1:10

Aantekeningen

En betuigden, dat gij zoudt wandelen, waardiglijk Gode, Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
μαρτυρομενοι
-

-
εις
dat
το
-
περιπατησαι
zoudt wandelen

-
υμας
gij
αξιως
waardiglijk
του
-
θεου
Gode
του
-
καλουντος
roept

-
υμας
Die
εις
tot
την
-
εαυτου
Zijn
βασιλειαν
Koninkrijk
και
en
δοξαν
heerlijkheid

En betuigden, dat gij zoudt wandelen, waardiglijk Gode, Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!