1 Thessalonicensen 2:6

SVNoch zoekende eer uit mensen, noch van u, noch van anderen; hoewel wij [u] tot last konden zijn als Christus' apostelen;
Steph ουτε ζητουντες εξ ανθρωπων δοξαν ουτε αφ υμων ουτε απ αλλων
Trans.oute zētountes ex anthrōpōn doxan oute aph ymōn oute ap allōn

Algemeen

Zie ook: Apostelen, Jezus Christus
1 Corinthiers 9:3, 2 Thessalonicensen 3:9

Aantekeningen

Noch zoekende eer uit mensen, noch van u, noch van anderen; hoewel wij [u] tot last konden zijn als Christus' apostelen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουτε
Noch
ζητουντες
zoekende

-
εξ
uit
ανθρωπων
mensen
δοξαν
eer
ουτε
noch
αφ
van
υμων
-
ουτε
noch
απο
van
αλλων
anderen
δυναμενοι
konden

-
εν
hoewel wij tot
βαρει
last
ειναι
zijn

-
ως
als
χριστου
Christus’
αποστολοι
apostelen

Noch zoekende eer uit mensen, noch van u, noch van anderen; hoewel wij [u] tot last konden zijn als Christus' apostelen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!