1 Thessalonicensen 2:9

SVWant gij gedenkt, broeders, onzen arbeid en moeite; want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het Evangelie van God onder u gepredikt.
Steph μνημονευετε γαρ αδελφοι τον κοπον ημων και τον μοχθον νυκτος γαρ και ημερας εργαζομενοι προς το μη επιβαρησαι τινα υμων εκηρυξαμεν εις υμας το ευαγγελιον του θεου
Trans.mnēmoneuete gar adelphoi ton kopon ēmōn kai ton mochthon nyktos gar kai ēmeras ergazomenoi pros to mē epibarēsai tina ymōn ekēryxamen eis ymas to euangelion tou theou

Algemeen

Zie ook: Arbeid, Werken, Dag, Nacht
Handelingen 18:3, Handelingen 20:34, 1 Corinthiers 4:12, 2 Corinthiers 11:9, 2 Corinthiers 12:13, 2 Thessalonicensen 3:8

Aantekeningen

Want gij gedenkt, broeders, onzen arbeid en moeite; want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het Evangelie van God onder u gepredikt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μνημονευετε
gij gedenkt

-
γαρ
Want
αδελφοι
broeders
τον
-
κοπον
arbeid
ημων
onzen
και
en
τον
-
μοχθον
moeite
νυκτος
nacht
γαρ
want
και
en
ημερας
dag
εργαζομενοι
werkende

-
προς
opdat
το
-
μη
wij niemand
επιβαρησαι
zouden lastig zijn

-
τινα
-
υμων
onder
εκηρυξαμεν
gepredikt

-
εις
onder
υμας
-
το
-
ευαγγελιον
hebben wij het Evangelie
του
-
θεου
van God

Want gij gedenkt, broeders, onzen arbeid en moeite; want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het Evangelie van God onder u gepredikt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!