1 Thessalonicensen 3:9

SVWant wat dankzegging kunnen wij Gode tot vergelding wedergeven voor u, vanwege al de blijdschap, waarmede wij ons om uwentwil verblijden voor onzen God?
Steph τινα γαρ ευχαριστιαν δυναμεθα τω θεω ανταποδουναι περι υμων επι παση τη χαρα η χαιρομεν δι υμας εμπροσθεν του θεου ημων
Trans.tina gar eucharistian dynametha tō theō antapodounai peri ymōn epi pasē tē chara ē chairomen di ymas emprosthen tou theou ēmōn

Algemeen

Zie ook: Blij-spreuken

Aantekeningen

Want wat dankzegging kunnen wij Gode tot vergelding wedergeven voor u, vanwege al de blijdschap, waarmede wij ons om uwentwil verblijden voor onzen God?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τινα
wat
γαρ
Want
ευχαριστιαν
dankzegging
δυναμεθα
kunnen wij

-
τω
-
θεω
Gode
ανταποδουναι
tot vergelding wedergeven

-
περι
voor
υμων
-
επι
vanwege
παση
al
τη
-
χαρα
de blijdschap
η
waarmede
χαιρομεν
verblijden

-
δι
wij ons om
υμας
uwentwil
εμπροσθεν
voor
του
-
θεου
God
ημων
onzen

Want wat dankzegging kunnen wij Gode tot vergelding wedergeven voor u, vanwege al de blijdschap, waarmede wij ons om uwentwil verblijden voor onzen God?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!