2 Johannes 1:10

SVIndien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet.
Stephει τις ερχεται προς υμας και ταυτην την διδαχην ου φερει μη λαμβανετε αυτον εις οικιαν και χαιρειν αυτω μη λεγετε
Trans.ei tis erchetai pros ymas kai tautēn tēn didachēn ou pherei mē lambanete auton eis oikian kai chairein autō mē legete

Algemeen

Zie ook: Dwaalleringen
Romeinen 16:17, 2 Timotheus 3:5, Titus 3:10

Aantekeningen

Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
-
τις
iemand
ερχεται
komt

-
προς
tot
υμας
ulieden
και
en
ταυτην
-
την
-
διδαχην
leer
ου
niet
φερει
brengt

-
μη
niet
λαμβανετε
ontvangt

-
αυτον
hem
εις
in
οικιαν
huis
και
en
χαιρειν
Zijt gegroet

-
αυτω
tot hem
μη
niet
λεγετε
zegt

-

Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!