2 Timotheus 1:4

SVZeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden;
Steph επιποθων σε ιδειν μεμνημενος σου των δακρυων ινα χαρας πληρωθω
Trans.epipothōn se idein memnēmenos sou tōn dakryōn ina charas plērōthō

Algemeen

Zie ook: Blij-spreuken

Aantekeningen

Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επιποθων
Zeer begerig zijnde

-
σε
om
ιδειν
te zien

-
μεμνημενος
als ik gedenk

-
σου
aan uw
των
-
δακρυων
tranen
ινα
opdat
χαρας
ik met blijdschap
πληρωθω
moge vervuld worden

-

Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!