2 Timotheus 1:8

SVSchaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns, die Zijn gevangene ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods;
Steph μη ουν επαισχυνθης το μαρτυριον του κυριου ημων μηδε εμε τον δεσμιον αυτου αλλα συγκακοπαθησον τω ευαγγελιω κατα δυναμιν θεου
Trans.mē oun epaischynthēs to martyrion tou kyriou ēmōn mēde eme ton desmion autou alla synkakopathēson tō euangeliō kata dynamin theou

Algemeen

Zie ook: Handelingen 21:33, Romeinen 1:16, Efeziers 3:1, Efeziers 4:1, Colossenzen 4:18, Filemon 1:1, Filemon 1:9, Filemon 1:13

Aantekeningen

Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns, die Zijn gevangene ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μη
niet
ουν
dan
επαισχυνθης
Schaam

-
το
-
μαρτυριον
der getuigenis
του
-
κυριου
Heeren
ημων
onzes
μηδε
noch
εμε
mijns
τον
-
δεσμιον
gevangene
αυτου
die Zijn
αλλα
ben; maar
συγκακοπαθησον
lijd verdrukkingen

-
τω
-
ευαγγελιω
met het Evangelie
κατα
naar
δυναμιν
de kracht
θεου
Gods

Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns, die Zijn gevangene ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!