2 Timotheus 2:1

SVGij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is;
Steph συ ουν τεκνον μου ενδυναμου εν τη χαριτι τη εν χριστω ιησου
Trans.sy oun teknon mou endynamou en tē chariti tē en christō iēsou

Algemeen

Zie ook: Genade, Jezus Christus

Prikkel Een betrouwbare Boodschap


Aantekeningen

Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

συ
Gij
ουν
dan
τεκνον
zoon
μου
mijn
ενδυναμου
word gesterkt

-
εν
in
τη
-
χαριτι
de genade
τη
-
εν
die in
χριστω
Christus
ιησου
Jezus

Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!