2 Timotheus 4:12

ABMaar Tychikus heb ik naar Efeze gestuurd.
SVMaar Tychikus heb ik naar Efeze gezonden.
Steph τυχικον δε απεστειλα εις εφεσον
Trans.tychikon de apesteila eis epheson

Algemeen

Zie ook: Efeze, Tychikus
Handelingen 20:4, Colossenzen 4:7

Aantekeningen

Maar Tychikus heb ik naar Efeze gezonden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τυχικον
Tychikus
δε
Maar

απεστειλα

heb ik gezonden


-

εις

naar

εφεσον
Éfeze

Maar Tychikus heb ik naar Efeze gezonden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!