2 Timotheus 4:17

SVMaar de Heere heeft mij bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd; opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking, en alle heidenen [dezelve] zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost.
Steph ο δε κυριος μοι παρεστη και ενεδυναμωσεν με ινα δι εμου το κηρυγμα πληροφορηθη και ακουση παντα τα εθνη και ερρυσθην εκ στοματος λεοντος
Trans.o de kyrios moi parestē kai enedynamōsen me ina di emou to kērygma plērophorēthē kai akousē panta ta ethnē kai errysthēn ek stomatos leontos

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen, Leeuw

Aantekeningen

Maar de Heere heeft mij bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd; opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking, en alle heidenen [dezelve] zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
Maar
κυριος
de Heere
μοι
heeft mij
παρεστη
bijgestaan

-
και
en
ενεδυναμωσεν
bekrachtigd

-
με
heeft mij
ινα
opdat
δι
men door
εμου
mij
το
-
κηρυγμα
van de prediking
πληροφορηθη
ten volle zou verzekerd zijn

-
και
en
ακουση
zouden horen

-
παντα
alle
τα
-
εθνη
heidenen
και
En
ερρυσθην
verlost

-
εκ
ik ben uit
στοματος
den muil
λεοντος
des leeuws

Maar de Heere heeft mij bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd; opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking, en alle heidenen [dezelve] zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!