2 Corinthiers 13:2

SVIk heb het te voren gezegd, en zeg het te voren als tegenwoordig zijnde de tweede maal, en ik schrijf het nu afwezende aan degenen, die te voren gezondigd hebben, en aan al de anderen, dat, zo ik wederom kom, ik [hen] niet zal sparen;
Steph προειρηκα και προλεγω ως παρων το δευτερον και απων νυν γραφω τοις προημαρτηκοσιν και τοις λοιποις πασιν οτι εαν ελθω εις το παλιν ου φεισομαι
Trans.proeirēka kai prolegō ōs parōn to deuteron kai apōn nyn graphō tois proēmartēkosin kai tois loipois pasin oti ean elthō eis to palin ou pheisomai

Algemeen

Zie ook: Zonde

Aantekeningen

Ik heb het te voren gezegd, en zeg het te voren als tegenwoordig zijnde de tweede maal, en ik schrijf het nu afwezende aan degenen, die te voren gezondigd hebben, en aan al de anderen, dat, zo ik wederom kom, ik [hen] niet zal sparen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προειρηκα
Ik heb het te voren gezegd

-
και
en
προλεγω
zeg het te voren

-
ως
als
παρων
tegenwoordig zijnde

-
το
-
δευτερον
de tweede
και
en
απων
afwezende

-
νυν
het nu
γραφω
ik schrijf

-
τοις
-
προημαρτηκοσιν
aan degenen, die te voren gezondigd hebben

-
και
maal, en
τοις
-
λοιποις
de anderen
πασιν
aan al
οτι
dat
εαν
zo
ελθω
kom

-
εις
ik wederom
το
-
παλιν
-
ου
ik niet
φεισομαι
zal sparen

-

Ik heb het te voren gezegd, en zeg het te voren als tegenwoordig zijnde de tweede maal, en ik schrijf het nu afwezende aan degenen, die te voren gezondigd hebben, en aan al de anderen, dat, zo ik wederom kom, ik [hen] niet zal sparen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!