2 Corinthiers 1:7

SVEn onze hoop van u is vast, als die weten, dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, [gij] ook alzo [gemeenschap hebt] aan de vertroosting.
Steph ειδοτες οτι ωσπερ κοινωνοι εστε των παθηματων ουτως και της παρακλησεως
Trans.eidotes oti ōsper koinōnoi este tōn pathēmatōn outōs kai tēs paraklēseōs

Aantekeningen

En onze hoop van u is vast, als die weten, dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, [gij] ook alzo [gemeenschap hebt] aan de vertroosting.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειδοτες
als die weten

-
οτι
dat
ωσπερ
gelijk
κοινωνοι
gij gemeenschap
εστε
hebt

-
των
-
παθηματων
aan het lijden
ουτως
alzo
και
En
της
-
παρακλησεως
aan de vertroosting

En onze hoop van u is vast, als die weten, dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, [gij] ook alzo [gemeenschap hebt] aan de vertroosting.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!