2 Corinthiers 2:1

SVMaar ik heb dit bij mijzelven voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou.
Steph εκρινα δε εμαυτω τουτο το μη παλιν ελθειν εν λυπη προς υμας
Trans.ekrina de emautō touto to mē palin elthein en lypē pros ymas

Algemeen

Overzicht


Aantekeningen

Maar ik heb dit bij mijzelven voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εκρινα
voorgenomen

-
δε
Maar
εμαυτω
bij mijzelven
τουτο
ik heb dit
το
-
μη
dat ik niet
παλιν
wederom
εν
in
λυπη
droefheid
προς
tot
υμας
-
ελθειν
komen zou

-

Maar ik heb dit bij mijzelven voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!