2 Corinthiers 5:20

SVZo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.
Steph υπερ χριστου ουν πρεσβευομεν ως του θεου παρακαλουντος δι ημων δεομεθα υπερ χριστου καταλλαγητε τω θεω
Trans.yper christou oun presbeuomen ōs tou theou parakalountos di ēmōn deometha yper christou katallagēte tō theō

Algemeen

Zie ook: Bidden, Jezus Christus
2 Corinthiers 3:6

Aantekeningen

Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υπερ
van
χριστου
Christus
ουν
Zo zijn wij dan
πρεσβευομεν
gezanten

-
ως
alsof
του
-
θεου
wege: laat met God
παρακαλουντος
bade

-
δι
door
ημων
ons
δεομεθα
wij bidden

-
υπερ
van
χριστου
Christus
καταλλαγητε
verzoenen

-
τω
-
θεω
God

Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!