2 Corinthiers 5:4

SVWant ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde.
Steph και γαρ οι οντες εν τω σκηνει στεναζομεν βαρουμενοι επειδη ου θελομεν εκδυσασθαι αλλ επενδυσασθαι ινα καταποθη το θνητον υπο της ζωης
Trans.kai gar oi ontes en tō skēnei stenazomen baroumenoi epeidē ou thelomen ekdysasthai all ependysasthai ina katapothē to thnēton ypo tēs zōēs

Algemeen

Zie ook: Tabernakel
Romeinen 8:11, 1 Corinthiers 15:53

Aantekeningen

Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
ook
γαρ
Want
οι
-
οντες
zijn

-
εν
wij, die in
τω
-
σκηνει
dezen tabernakel
στεναζομεν
zuchten

-
βαρουμενοι
bezwaard zijnde

-
εφ
-
ω
-
ου
wij niet
θελομεν
willen

-
εκδυσασθαι
ontkleed

-
αλλ
maar
επενδυσασθαι
overkleed worden

-
ινα
opdat
καταποθη
verslonden worde

-
το
-
θνητον
het sterfelijke
υπο
van
της
-
ζωης
het leven

Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!