2 Corinthiers 6:16

SVOf wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder [hen] wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn.
Steph τις δε συγκαταθεσις ναω θεου μετα ειδωλων υμεισ γαρ ναος θεου εστε ζωντος καθως ειπεν ο θεος οτι ενοικησω εν αυτοις και εμπεριπατησω και εσομαι αυτων θεος και αυτοι εσονται μοι λαος
Trans.tis de synkatathesis naō theou meta eidōlōn ymeis̱ gar naos theou este zōntos kathōs eipen o theos oti enoikēsō en autois kai emperipatēsō kai esomai autōn theos kai autoi esontai moi laos

Algemeen

Zie ook: Afgoden
Exodus 29:45, Leviticus 26:11, Jeremia 32:38, Ezechiel 37:26, Ezechiel 37:27, 1 Corinthiers 3:16, 1 Corinthiers 6:19, 1 Corinthiers 10:7, 1 Corinthiers 10:14, Efeziers 2:21, Hebreeen 3:6, 1 Petrus 2:5

Aantekeningen

Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder [hen] wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τις
wat
δε
Of
συγκαταθεσις
samenvoeging
ναω
de tempel
θεου
Gods
μετα
met
ειδωλων
de afgoden
υμεις
gij
γαρ
Want
ναος
heeft de tempel
θεου
Gods
εστε
zijt

-
ζωντος
des levenden

-
καθως
gelijkerwijs
ειπεν
gezegd heeft

-
ο
-
θεος
God
οτι
-
ενοικησω
wonen

-
εν
Ik zal in
αυτοις
Ik zal hun
και
en
εμπεριπατησω
Ik zal onder wandelen

-
και
en
εσομαι
zijn

-
αυτων
hen
θεος
God
και
en
αυτοι
zij
εσονται
zijn

-
μοι
zullen Mij
λαος
een Volk

Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder [hen] wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!