2 Corinthiers 6:2

SVWant Hij zegt: In den aangenamen tijd heb Ik u verhoord, en in den dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!
Steph λεγει γαρ καιρω δεκτω επηκουσα σου και εν ημερα σωτηριας εβοηθησα σοι ιδου νυν καιρος ευπροσδεκτος ιδου νυν ημερα σωτηριας
Trans.legei gar kairō dektō epēkousa sou kai en ēmera sōtērias eboēthēsa soi idou nyn kairos euprosdektos idou nyn ēmera sōtērias

Algemeen

Zie ook: Jesaja 49:8

Aantekeningen

Want Hij zegt: In den aangenamen tijd heb Ik u verhoord, en in den dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
Hij zegt

-
γαρ
Want
καιρω
tijd
δεκτω
In den aangenamen
επηκουσα
verhoord

-
σου
heb Ik
και
en
εν
in
ημερα
den dag
σωτηριας
der zaligheid
εβοηθησα
geholpen

-
σοι
heb Ik
ιδου
Ziet

-
νυν
nu
καιρος
tijd
ευπροσδεκτος
is het de welaangename
ιδου
ziet

-
νυν
nu
ημερα
is het de dag
σωτηριας
der zaligheid

Want Hij zegt: In den aangenamen tijd heb Ik u verhoord, en in den dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!