2 Corinthiers 6:9

SVAls onbekenden, en [nochtans] bekend; als stervenden, en ziet, wij leven; als getuchtigd, en niet gedood;
Steph ως αγνοουμενοι και επιγινωσκομενοι ως αποθνησκοντες και ιδου ζωμεν ως παιδευομενοι και μη θανατουμενοι
Trans.ōs agnooumenoi kai epiginōskomenoi ōs apothnēskontes kai idou zōmen ōs paideuomenoi kai mē thanatoumenoi

Algemeen

Zie ook: Tucht
Psalm 118:18, Jesaja 26:19

Aantekeningen

Als onbekenden, en [nochtans] bekend; als stervenden, en ziet, wij leven; als getuchtigd, en niet gedood;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
Als
αγνοουμενοι
onbekenden

-
και
en
επιγινωσκομενοι
bekend

-
ως
als
αποθνησκοντες
stervenden

-
και
en
ιδου
ziet

-
ζωμεν
wij leven

-
ως
als
παιδευομενοι
getuchtigd

-
και
en
μη
niet
θανατουμενοι
gedood

-

Als onbekenden, en [nochtans] bekend; als stervenden, en ziet, wij leven; als getuchtigd, en niet gedood;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!