2 Corinthiers 8:24

SVBewijst dan aan hen de bewijzing uwer liefde, en van onzen roem van u, ook voor het aangezicht der Gemeenten.
Steph την ουν ενδειξιν της αγαπης υμων και ημων καυχησεως υπερ υμων εις αυτους ενδειξασθε και εις προσωπον των εκκλησιων
Trans.tēn oun endeixin tēs agapēs ymōn kai ēmōn kauchēseōs yper ymōn eis autous endeixasthe kai eis prosōpon tōn ekklēsiōn

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat

Aantekeningen

Bewijst dan aan hen de bewijzing uwer liefde, en van onzen roem van u, ook voor het aangezicht der Gemeenten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

την
-
ουν
dan
ενδειξιν
de bewijzing
της
-
αγαπης
liefde
υμων
-
και
ook
ημων
van onzen
καυχησεως
roem
υπερ
van
υμων
uwer
εις
aan
αυτους
hen
ενδειξασθε
Bewijst

-
εις
voor
προσωπον
het aangezicht
των
-
εκκλησιων
der Gemeenten

Bewijst dan aan hen de bewijzing uwer liefde, en van onzen roem van u, ook voor het aangezicht der Gemeenten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!