2 Thessalonicensen 3:2

SVEn opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen; want het geloof is niet aller.
Steph και ινα ρυσθωμεν απο των ατοπων και πονηρων ανθρωπων ου γαρ παντων η πιστις
Trans.kai ina rysthōmen apo tōn atopōn kai ponērōn anthrōpōn ou gar pantōn ē pistis

Algemeen

Zie ook: Johannes 6:44, Romeinen 15:31

Aantekeningen

En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen; want het geloof is niet aller.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ινα
opdat
ρυσθωμεν
wij mogen verlost worden

-
απο
van
των
-
ατοπων
de ongeschikte
και
en
πονηρων
boze
ανθρωπων
mensen
ου
is niet
γαρ
want
παντων
aller
η
-
πιστις
het geloof

En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen; want het geloof is niet aller.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!